Lennart Grebelius

Lennart Grebelius

Lennart Grebelius framför ett av sina konstverk.

Lennart Grebelius framför ett av sina konstverk, en projektion av Mersennummer mot en vit vägg.

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *